Wij organiseren house evenementen en bieden met de opbrengsten hiervan hulp aan bewoners in Rotterdam.